ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας σε ετήσια  Γενική Συνέλευση την

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Κρητών «Ελευθέριος Βενιζέλος», (Μητροπόλεως100, 1ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση και επικύρωση  πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

2. Έκθεση Ελεγκτικής  Επιτροπής

3. Γενικός απολογισμός οικονομικής διαχείρισης  και πεπραγμένων

4. Προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δράσης 2024

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 στις 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Προσοχή!

1.Εφ’ όσον επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία την πρώτη Κυριακή 4/2/2024  η Γενική  Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την    Κυριακή  4 Φεβρουαρίου  2024.

2. Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Π.Α.Μ

3. Για λόγους υγιεινής η μάσκα είναι υποχρεωτική.

Εκ του Δ.Σ. της Π.Α.Μ