ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ 2013- 2014

ΤΡΙΤΗ                                               ΧΟΡΩΔΙΑ     ΡΙΖΙΤΕΣ                                                               7 – 9 μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ                                         ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ                            6  -10  μμ

ΠΕΜΠΤΗ                                          ΧΟΡΩΔΙΑ   ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ                                                     6- 8  μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                  ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΛΥΡΑΣ                                                            7 – 8. 30 μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ                                        ΠΑΙΔΙΚΑ   ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ    ΤΜΗΜΑΤΑ                               5  – 9 μμ

Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες

1.  Αρκάδι- Ενωση Κρήτης – Μνήμη Βενιζέλου – Μαχη Κρήτης- Ραβινέ – Σκρά κ.λ.π

2. Παρουσιάσεις βιβλίων

3. Κρητικές βραδιές

4. Φιλολογικές  εκδηλώσεις

5. Ιατρικές  ενημερώσεις

Ενημερώνεστε με βάση το εκάστοτε τριμηνιαίο πρόγραμμα της Παγκρήτιας Μακεδονίας